OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przesyłamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest przedsiębiorstwo AEP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zielonej 12, 58-200 Dzierżoniów , NIP 8821690872, zwane dalej: „AEP”.

2. Kontakt.

Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Źródło danych osobowych.

Wszelkie Dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa. Przekazaliście je nam Państwo w momencie dokonywania zamówień i/lub rejestracji w naszym systemie handlowym oraz zrealizowania płatności za zamówiony towar.

4. Dlaczego i na jakiej podstawie AEP przetwarza dane osobowe.

a) Realizacja współpracy handlowej

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji zamówień oraz działań marketingowych.

Posiadane przez AEP dane osobowe pozwalają między innymi na:

- kontaktowanie się w celu realizacji zamówień

- udzielanie odpowiedzi na zapytania

- informowanie o aktualnych promocjach

- obsługę reklamacji

b) Prawnie uzasadniony interes

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w prawnie uzasadnionym interesie AEP przez co należy rozumieć:

zapewnienie rozliczalności oraz dla celów archiwalnych

- prowadzenie statystyk

- obsługa zapytań i próśb przekazywanych do AEP

marketingu produktów i usług własnych AEP

prowadzenie badań i analiz sprzedaży

ewentualnego dochodzenia roszczeń

wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze świadczonych usług

AEP przetwarza Państwa dane również ze względu na obowiązki podatkowe i rachunkowe, wymagane przez prawo.

5. Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest lub było niezbędne dla realizacji zawartej z AEP umowy. Bez tych danych nie możemy lub nie mogliśmy zrealizować Państwa zamówienia.

6. Komu dane są udostępniane?

Państwa dane osobowe przekazywane mogą być do oprogramowania Comarch ERP Optima firmy Comarch z siedzibą przy ul. al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, NIP 677-00-65-406,

poprzez zapisywanie ich w bazie danych programu, zlokalizowanej na wewnętrznym serwerze AEP. Oprogramowanie Comarch ERP Optima umożliwia sprzedaż, fakturowanie i monitorowanie rozliczeń z klientami.

Państwa dane mogą być przekazywane osobom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie bieżącej obsługi oraz modernizacji oprogramowania – Comarch ERP Optima: Infortes Sp. z o.o. Aleja Śląska 1 54-118 Wrocław

Państwa dane będą przekazywane również do firm DHL Parcel Polska Sp. z o.o. oraz InPost S.A.  celem ewentualnego dostarczenia przesyłki.

Dane te mogą być również przekazywane podmiotom zależnym od Państwa w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom.

Natomiast Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

7. Sprzeciw.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania przez AEP danych osobowych, w sytuacji, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych,

a sprzeciw jest uzasadniony sytuacją, w której Państwo się znaleźli.

AEP nie przetwarza danych w celach marketingowych bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia.

8. Sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania oraz przeniesienie danych, oraz wniesienie skargi.

Poniżej wskazano Państwa uprawnienia, względem Administratora:

a) prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

c) prawo do przenoszenia danych

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została uprzednio wyrażona

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, którym jest organu nadzoru Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Jak długo dane są przechowywane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, w szczególności:

a) dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw w związku z wykonywaniem transakcji

b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych

c) zapobiegania nadużyciom i oszustom

d) statystycznym, archiwizacyjnym, rozliczalności

Maksymalnie przez okres 5 lat od końca roku, w którym było zrealizowane ostatnie zamówienie. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną

lub wywołać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.

Joomla Template - by Joomlage.com

Strona wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisne są w Polityce Prywatności.

Dyrektywa UE – obowiązek informacyjny
#-------------------#/index.php/polityka-prywatnosci